(Spring Wrap-around Throw)

Hane Makikomi, Spring Wrap-around Throw

See a drawing of this technique.