(Major Outer Wrap Around)

Osoto Makikomi, Major Outer Wrap Around