Soto Makikomi -- Outer Wrap Around

(Outer Wrap Around)

Soto Makikomi, Outer Wrap Around

See a drawing of this technique.